Skip to content Skip to footer
info@doublemm.eu
Sabinovská 10, Bratislava 821 03

Fyzioterapia

Sme tu pre všetkých, ktorí hľadajú odbornú a profesionálnu starostlivosť o svoje zdravie.

Dokážeme Vám vysvetliť a odpovedať na všetky problémy, ktoré súvisia s Vašim zdravím.

Zaoberáme sa diagnostikou, liečbou a prevenciou porúch pohybového systému. Liečba smeruje k udržaniu, podpore, obnove maximálnej funkčnej zdatnosti alebo spomaleniu progresie u osôb s chorobou alebo úrazom s cieľom prinavrátiť stratené schopnosti alebo funkcie organizmu ako celku. V liečbe využívame špeciálne manuálne postupy, techniky, metodiky a fyzikálnu terapiu.

Pri terapii využívame:

 • DNS
 • First principles of movement – C. Liebenson,
 • Inovovane Klappovo lezenie,
 • NeuroMuskuloSkeletálnu diagnostiku a terapiu pohybových porúch,
 • KardioPulmonálna rehabilitáciu
 • High-Velocity Low- Amplitude Thrust Manipulation of the Cervical, Thoracic, Lumbar and Sacroiliac Joints
 • Kinesiotaping
 • Redcord
 • Prístrojovú terapiu – Rebox

Špecializujeme sa na:

 • bolesti chrbtice
 • neurologické problémy – tŕpnutie , mravenčenie rúk a nôh a pod.
 • športové úrazy, zranenia
 • bolesti hlavy, migrény
 • vertigo
 • funkčné poruchy pohybové aparátu
 • preventívne cvičenia zamerané na predchádzanie úrazom
 • obnovenie rovnováhy, pohyblivosti, motorických funkcií tela
 • zlepšenie koordinácie
 • podporu vytrvalosti a zvýšenie sily
Objednajte sa na vyšetrenie pod vedením profesionálneho fyzioterapeuta.

Objednajete sa online