Skip to content Skip to footer

Výživový poradca

BC. Mária Kellner

Vzdelanie:

  • Stredná odborná zdravotnícka škola Levoča
  • SPU Nitra, študijný odbor – výživa ľudí

Doplnkové vzdelanie:

Certifikát o absolvovaní kurzu Poradca pre výživu – Winštitút

Certifikát oprávňujúci užívanie nutričnej aplikácie PLANEAT – Winštitút

Inštitút Moderní výživy – Medzinárodní konference o výžive, Praha

Contact Form