Skip to content Skip to footer

Fyzioterapeut

Mgr. Michal Kellner

Vzdelanie:

  • Stredná odborná zdravotnícka škola Levoča, študijný odbor – masér
  • Inštitút fyzioterapie, balneológie a liečebnej rehabilitácie, študijný odbor -fyzioterapia

Doplnkové vzdelanie:

  • DNS A,B,C,
  • First principles of movement – C. Liebenson,
  • Inovovane Klappovo lezenie,
  • NeuroMuskuloSkeletalna diagnostika a terapia pohybových porúch – M. Jendrichovský,
  • KardioPulmonálna rehabilitácia,
  • High-Velocity Low- Amplitude Thrust Manipulation of the Cervical, Thoracic, Lumbar and Sacroiliac Joints
  • Kinesiotaping
  • Redcord

Contact Form